Fler framgångsrika företag

Med starka regionala och nationella nätverk, kompetens för nya marknader och idéer till nya produkter vill Boforsstiftelsen medverka till att skapa fler framgångsrika företag i Karlskogaregionen. Genom ett strukturerat samarbete kan vi skapa de förutsättningar som krävs. Samarbetet fungerar utan att det för den sakens skull behöver betyda inskränkningar företagets självständighet, det är snarare en språngbräda för framtiden.

Tillskott för tillväxt

Boforsstiftelsen investerar i aktier, konvertibler eller optioner inom alla branscher, företag som ser förändringar som möjligheter. Boforsstiftelsen kan investera 0,1 - 3,0 mkr i ett bolag. I ett första skede kan investeringen uppgå till max 1,0 mkr.

Följande investeringskriterier gäller för Boforsstiftelsen:

Bolag som uppfyller ovanstående kriterier utvärderas närmare och sker i dialog med ägaren/ägarna. Stiftelsen strävar efter att saminvestera med lokalt privat eller kommersiellt kapital. Den förväntade innehavstiden är ca. 3-7 år.

Har ditt företag de egenskaper vi söker?

Kontakta Ingemar Jonsson,
ingemarjonsson@telia.com eller 070 620 27 88,
för mer information.

Kontakta oss